Czy słyszałeś jak mój syn gra na skrzypcach?

  • skrzypce (plural form) (Gen = ‑piec) = a violin