Czy satysfakcjonują cię moje wyjaśnienia?(Sentence Note)

  • satysfakcjonować (-nuję -jesz) (impf), (pf) usatysfakcjonować = to satisfy
  • usatysfakcjonowany (adj) = satisfied
  • nieusatysfakcjonowany (adj) = unsatisfied, dissatisfied