Czy myślisz, że to jest warte zachodu? Ja tak nie myślę. (Sentence Note)

Note: zachód (zachodu) (m. noun) (zachodzie) 1] setting (of sun), sundown ‘o zachodzie słońca’ = at sunset. 2] west. ‘na zachodzie’ in the west. 3] effort. ‘warte zachodu’ = worth the effort, worthwhile.

1 Like