- Czy mu się powiedzie? - Obawiam się, że nie.

  • 1] powieść ‑wiodę ‑wiedziesz ‑wiódł ‑wiodła ‑wiedli pf, impf powodzić ‑dzę ‑dzisz powodź = to lead, + Instr to cast (glance, etc).
  • & się + Dative 3rd person singular only = to be successful, do well.
  • dobrze mu się powodzi = he’s doing well
  • 2] powieść f.noun = a novel.