Czy można to ująć inaczej?

  • ująć ujmę ‑miesz pf, impf ujmować ‑muję ‑jesz = 1] to include, encompass 2] to put (into words), to phrase