Czy możesz poświęcić mi kilka minut? (Sentence Note)

Note: poświęcić -(cę -cisz) (pf), (impf) poświęcać = to dedicate, devote. ~ się +Dative dedicate to

  • poświęcony (adjective) = holy, blessed