Czy może Pan obniżyć cenę odrobinę? (Sentence Note)

  • obniżyć ‑żę ‑zisz pf, impf obniżać = to lower, reduce, degrade