Czy mógłbyś mi zwrócić moje kosztowności?

  • kosztowność f.noun = costliness. plural = valuables