Czy mogę się do ciebie przyłączyć? (Sentence Note)

  • przyłączyć (-czę -czysz) (pf), (impf) przyłączać = attach. ~ się (do+Gen) = attach self (to), join
  • łączyć (-czę -czysz) (impf), (pf) połączyć or złączyć = to join, link, fuse, unite, combine, amalgamate. ~ się be united, joined
  • dołączyć (-czę -czysz) (pf), (impf) dołączać (am -asz) = annex, add, attach do+G to. (intrans) ~ się join
  • odłączyć (-czę -czysz) (pf), (impf) odłączać = separate, disconnect ~ się od+Gen become separated from
  • podłączyć (-czę -czysz) (pf), (impf) podłączać = to connect, plug in