Czy mogę dostać zaliczkę z pensji? (Sentence Note)

  • zaliczka (-czek) (f noun) = an advance (payment)