Czy miłość do drugiej osoby jest zbrodnią?

zbrodnia f = a crime, felony