Czy ktoś zna nazwisko zmarłego? (Sentence Note)

NOte: zmarły (adjective)

  • zmarły 1] (adjective) late (deceased) 2] (m.p. noun) the deceased, the departed
  • Example 1] Śnię o mojej zmarłej żonie każdej nocy = I dream about my late wife every night.
  • Example 2] Zmarły pozostawił majątek swojej żonie = The deceased left his estate to his wife.

Bad translate! Correct is: What about your life? Not wife!