Czy ktoś potrzebuje podwózki do domu?

  • podwózka f.noun = a lift / a ride