Czy ktoś może mnie podwieźć?(Sentence Note)

podwieźć -wiozę -wieziesz -wiózł -wiozła -wieźli (pf), (impf) podwozić -wożę --zisz -woź = to give s.o. a ride or lift