Czy ktoś może by powiedzieć co to może być?

sth. wrong: “może by powiedzieć” should be " może mi powiedzieć"

1 Like