Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś porządnie? (Sentence Note)

  • porządny (adj) proper, suitable, respectable. (adv) porządnie.