Czy język międzynarodowy jest potrzebny? (Sentence Note)

międzynarodowy aj = international