Czy ich matka pilnowała dziewczynek?

  • pilnować ‑nuję ‑jesz impf, pf przypilnować or popilnować +G = to tend, mind, look after