Czuliśmy, jak dom drży.

  • drżeć drżę drżysz darł impf, pf zadrżeć = to quake, quiver, tremble, shiver, shudder