Czułem się, jakbym oszukiwał Toma. (Sentence Note)

oszukać -am -asz (pf), (impf) oszukiwać -kuję -jesz = to deceive, defraud, cheat, swindle