Czuję, że potrzebuję drinka.

English Translation

I feel like a drink.

Drinka = a drink containing alcohol