Czuję się znacznie lepiej. (Sentence Note)

  • znaczny aj = significant. av znacznie = significantly, much