Czuję się swobodnie, przychodząc tu.

  • swobodny aj = free, easy‑going, casual, informal. av swobodnie