Człowiek, o którym myślałem, że jest jego ojcem, okazał się kimś zupełnie obcym. (Sentence Note)

Note: okazać (okażę -żesz) (pf), (impf) okazywać (-zuję -jesz) = to show, demonstrate, display. ~ się turn out, prove to be.

  • on okazał się draniem = he turned out to be a scoundrel.
  • to się dopiero okaże = that remains to be seen