Często występuje w telewizji.(Sentence Note)

  • wystąpić ‑pię ‑pisz (pf), (impf) występować ‑puję ‑jesz = 1] to appear (esp in a play or movie), take the floor 2] to occur.