Często chodziłam na wagary.

  • wagary pl form G ‑ów = truancy
  • na wagary = to play truancy, to bunk off, to play hooky, to ditch classes, to go AWOL