Część naukowców przewiduje, że światowe zasoby ropy zostaną zużyte w przeciągu wieku.

  • zużyty aj = 1] spent, used up 2] tattered (e.g a book, clothing)
  • zużyć ‑uję ‑yjesz pf, impf zużywać = to use, consume