Czerwone kółka na mapie oznaczają szkoły.(Sentence Note)

kółko -łek (noun, diminutive of koło = circle)