Czemu Tom jest taki wkurzony? (Sentence Note)

Note: wkurzony (adjective) = peeved, annoyed, pissed off (British English), pissed (American Eng.)

  • (Verb) wkurzyć (-rzę -rzysz) (pf), (impf) wkurzać (colloquial) to bug, get on s.o.’s nerves. ~ się get annoyed