Czemu sam nie zajmiesz się tym problemem? To twoja odpowiedzialność. (Sentence Note)

zająć (-jmę -miesz) (pf), (impf) zajmować (zajmuję -jesz) (in this context) + się + Instrumental = to be busy with, to be concerned with