Czemu nie wpadniemy zobaczyć się z nią?

  • wpaść wpadnę ‑niesz wpadł pf, impf wpadać 1] w+A fall in(to), get caught. 2] do+G flow into. 3] drop in on, drop by
  • & komuś w oko = to strike s.o.'s fancy