Czemu nie wezwałeś lekarza?

  • wezwać wezwę ‑wiesz pf, impf wzywać = to call, summon