Czemu miałaby po niego posłać?(Sentence Note)

posłać poślę poślesz poślij (pf), (impf) posyłać = to send (often used in the context of sending someone somewhere, or in requesting the personal presence of a person(s))