Czekaliśmy w pobliżu, aż coś zacznie się dziać. (Sentence Note)

  • dziać się dzieje (usually 3p) (impf) to happen, occur
  • co się dzieje? what’s going on?