Czekałem na to, żeby cię pocałować, od momentu gdy cię ujrzałem.

ujrzeć -rzę -rzysz (pf) to glimpse, catch sight of, behold

1 Like