Czegokolwiek byś nie robił, nie upuść swojego nowego telefonu.

upuścić upuszczę ‑ścisz pf, impf upuszcząć drop, let fall. /// + się = to lower o.s. down