Czasem trudno odróżnić rzeczywistość od fantazji.(Sentence Note)

odróżnić (-nię -nisz) (pf), (impf) odróżniać = to distinguish, discriminate, tell apart.

  • & się od + Gentive = to be distinguished from, contrast with