Czasami jest za późno na przeprosiny. (Sentence Note)

  • przeprosiny (plural form) = in apology, apologies
  • przeprosić (-szę -sisz) (pf), (impf) przepraszać (transitive) = ask forgiveness of. za +Accustive = apologize for
  • przeproszenie (noun) = apology