Czas leczy rany.

  • leczyć ‑czę ‑czysz impf, pf wyleczyć = to treat, cure, heal
  • & się = to be treated, take a cure