Czarny wygrywa. (Sentence Note)

  • wygrać ‑am ‑asz pf, impf wygrywać = to win