Cyfarfu Tom â Mary yn ysgol.

Shouldn’t this be ‘Cyfarfodd’ instead of ‘Cyfarfu’? And ‘yn yr ysgol’ instead of ‘yn ysgol’?