Coś pominąłem.

  • pomijać ‑am ‑asz impf, pf pominąć ‑nę ‑niesz = to omit, overlook, leave out.
  • pominąwszy fakt, że… not to mention that…