Coś mi wpadło do oka.(Sentence Note)

  • wpaść wpadnę -niesz wpadł (pf), (impf) wpadać w + A fall in(to), get caught.
  • & do & Genitive = fall into, drop in on.