Codziennie ćwiczę. (Sentence Note)

  • ćwiczyć ‑czę ‑czysz impf, pf poćwiczyć = to drill, train.
  • & się = to exercise, practice, train
  • ćwiczenie n.noun = an exercise (physical or in a book)