Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? (Sentence Note)

  • osiągnięcie (n noun) = attainment, achievement
  • osiągnąć ‑nę ‑niesz (pf), (impf) osiągać = to achieve, attain, accomplish