Co sprawiło, że zmienił zdanie? (Sentence Note)

  • sprawić ‑wię ‑wisz pf, impf sprawiać = to cause, occasion, acquire.