Co skłania ludzi do tego?

skłonić ‑nię ‑nisz pf, impf skłaniać = to incline, induce