Co mi przywiozłeś z Rzymu? (Sentence Note)

  • przywieźć ‑wiozę ‑wieziesz ‑wiózł ‑wiozła ‑wieźli (pf), (impf) przywozić ‑wożę ‑zisz ‑woź = to bring (by vehicle), import