Co mi przywiozłaś z Rzymu?

  • przywieźć ‑wiozę ‑wieziesz ‑wiózł ‑wiozła ‑wieźli pf, impf przywozić ‑wożę ‑zisz ‑woź = to bring (by vehicle), import