Co cię tutaj doprowadziło? (Sentence Note)

  • doprowadzić ‑dzę ‑dzisz (pf), (impf) doprowadzać & do+G = to lead to, bring about
1 Like